Phương thức thanh toán

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Trả tiền mặt khi nhận hàng

2. Chuyển khoản ngân hàng